Welkom bij Youké Pleegzorg

Ieder kind is oké. Met een eigen talent, kleur en netwerk. Dat is het startpunt van onze pleegzorg.

Zo kort als kan en zo lang als nodig, zodat kinderen en jongeren veilig opgroeien en zelfstandig verder kunnen.

Pleegzorg is een uitkomst voor kinderen die voor een korte of voor een langere periode niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen.

Een pleegzorgbegeleider van Youké biedt jou als pleegouder begeleiding en ondersteuning bij opvoedvragen en praktische zaken.

Kinderen zijn verbonden met hun ouders en familie, hoe oud ze ook zijn, waar ze ook wonen of opgroeien.

Pleegkinderen nemen in diverse financiële regelingen een bijzondere positie in. Deze positie heeft ook gevolgen voor pleegouders.

De Pleegouderraad (POR) bestaat uit een afvaardiging van pleegouders begeleid door Youké.

Met de Nieuwsbrief Pleegzorg houden wij onze huidige en toekomstige pleegouders en relaties van Youké op de hoogte van pleegzorgnieuws, ervaringen en meer...

Laatste blogberichten

Pleegkind zit knel tussen ouders en opvoeders

Deze week stond er een artikel in Trouw, waarin wordt verteld dat pleegkinderen vaak knel zitten tussen ouders en pleegouders.

Lees verder

Deeltijdpleeggezin gezocht voor twee meiden

Youké zoekt een deeltijdpleeggezin voor twee meiden van 7 en 9 jaar in de omgeving van Utrecht. Van donderdagmiddag tot en met zondagavond wonen de meisjes bij hun moeder. Voor zondagavond tot en met donderdagochtend wordt er een deeltijdpleeggezin gezocht.

Lees verder