Locatie
De Lichtboog, Kruisboog 22, Houten
Datum
2 april 2019
Tijd
19.15 tot 21.30 uur
Contact
Timon Pleegzorg
 
timon.nl/trainingen

'Ontwikkelperspectief Pleegzorg 2020 Stad Utrecht'

In het kader van ‘Ontwikkelperspectief Pleegzorg 2020 Stad Utrecht’ – waarin op onderdelen samenwerking wordt versterkt – hebben pleegzorgorganisaties Youké, De Rading en Timon afgesproken om trainingen onderling open te stellen . Dit betekent dat pleegouders van Youké deze training in 2019 ook bij De Rading of Timon kunnen volgen, mocht dit beter uitkomen.

Leerdoelen

Worstelt u ook wel eens met het volgende dilemma: Aan de éne kant de aarzeling, “kan ik dit wel van mijn pleegkind vragen?” En tegelijk: “er zijn nu eenmaal dingen die moeten, er zijn grenzen dat moet hij of zij ook leren!”

Kom dan naar de pleegouderavonden over ‘Verbindend Gezag’, dat wil zeggen: Vreedzaam begrenzen vanuit verbinding. Het inzetten van principes uit de methodiek Verbindend Gezag kan u helpen om een richting te bepalen:

• opvoeden vanuit begrip;

• meebewegen waar het kan;

• tegelijkertijd vreedzaam begrenzen waar het moet!

In deze cursus leert u te de-escaleren, juist als er even geen conflict is. U herkent uw eigen triggers en die van uw kinderen en oefent met manieren om kinderen na te laten denken over hun gedrag zonder te verzanden in een negatieve spiraal van sancties. De twee avonden sluiten aan op elkaar.

Over de trainer

Petra Tensen is werkzaam binnen Timon als MDFT therapeut en trainer van de methodiek Verbindend Gezag.

Aanmelden

Aanmelden kan door naar timon.nl/trainingen te gaan en daar de training Verbindend gezag te zoeken of het onderstaande invulveld te gebruiken.

Ik wil mij aanmelden voor Training Verbindend Gezag – Timon

Fields marked with an * are required