Locatie
Pahud de Mortangesdreef 61, Utrecht
Datum
21 maart 2019
Tijd
19.30 - 22.00 uur
Contact
Marjolein van Lemmen
 
m.van.lemmen@rading.nl

'Ontwikkelperspectief Pleegzorg 2020 Stad Utrecht'

In het kader van ‘Ontwikkelperspectief Pleegzorg 2020 Stad Utrecht’ – waarin op onderdelen samenwerking wordt versterkt – hebben pleegzorgorganisaties Youké, De Rading en Timon afgesproken om trainingen onderling open te stellen . Dit betekent dat pleegouders van Youké deze training in 2019 ook bij De Rading of Timon kunnen volgen, mocht dit beter uitkomen.

Positief Opvoeden volgens de methode Triple P (Positief Pedagogisch Programma)

Positief Opvoeden, Triple P is een methode waarin pleegouders met een pleegkind van 0 tot 12 jaar een positieve opvoedstijl, beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen en een betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties, aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen. De training bestaat uit 4 trainingsavonden, hierna volgen 3 weken telefonische ondersteuning en een terugkomavond.

Triple P Online: TPOL

Naast de training in groepsverband bieden wij deze training ook online aan, Triple P Online: TPOL.
Deze training is vergelijkbaar met de Triple P training die in groepsverband wordt aangeboden en bestaat uit 8 sessies waarin pleegouders alle 17 opvoedstrategieën van Triple P aangereikt krijgen en vervolgens 3 specifieke onderwerpen behandelen. Deze specifieke onderwerpen zijn omgaan met ongehoorzaamheid, ongewenst gedrag buitenshuis en zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van kinderen vergroten.
Het gebruikersgemak van TPOL is:
o Pleegouders kunnen in hun eigen tijd overal gebruik maken van TPOL
o Door het gestructureerde format is TPOL voor pleegouders duidelijk en gemakkelijk in gebruik.
o Pleegouders kunnen de modules zo vaak bekijken als nodig.

Aanmelden

Heeft u een pleegkind tussen 0 en 12 jaar en heeft u ook, net als vrijwel elke (pleeg)ouder, behoefte aan ondersteuning en concrete handvatten bij de opvoeding van uw pleegkind?
Meldt u dan aan voor deze training bij uw pleegzorgwerker of via Marjolein van Lemmen m.van.lemmen@rading.nl

Start training

Bij voldoende aanmeldingen zal de training Positief Opvoeden starten op:
Donderdag 21 maart 2019 van 19.30 tot 22.00 uur in ons kantoor op de Pahud de Mortangesdreef 61 te Utrecht.
Overige trainingsavonden zijn 28 maart, 4 april, 11 april en 9 mei 2019.
Deze training wordt kosteloos aangeboden aan pleegouders van De Rading, Youké en Timon.

Ik wil mij aanmelden voor Training Positief Opvoeden – De Rading

Fields marked with an * are required