Training zorgen voor een getraumatiseerd kind – Amersfoort

Veel kinderen die in pleeggezinnen, adoptiegezinnen, gezinswoonvormen of in een instelling wonen, hebben eerder in hun leven traumatische ervaringen opgedaan. ‘zorgen voor getraumatiseerde kinderen; een training voor opvoeder’ is een training die specifiek ontwikkeld is voor opvoeders van kinderen die kortere of langere tijd onder traumatische omstandigheden hebben geleefd.

Lees verder

Training Positief Opvoeden – De Rading

Voor pleegkinderen zorgen is uitdagend en boeiend en kan voor u als pleegouder en het pleegkind veel positiefs opleveren. Maar het is niet altijd eenvoudig om bij een kind wat veel heeft meegemaakt op de juiste manier aan te sluiten.

Lees verder

Informatieavond Leusden – Gezinsparaplu Leusden

Misschien heeft u weleens nagedacht over wat u kunt betekenen voor een kind (in uw omgeving), dat hulp en/of ondersteuning nodig heeft. Tijdens deze informatieavond vertellen wij u hier graag meer over.

Lees verder

TAP: Training Aspirant Pleegouders Amersfoort

TAP (training aspirant pleegouders) voor mensen die graag pleegouder willen worden en al een informatiebijeenkomst hebben bijgewoond. De training bestaat uit 4 donderdagavonden in Amersfoort. De thema's loyaliteit, rouw en verlies, trauma, ontwikkeling van kinderen, en hechting komen aan bod.

Lees verder

Training Verbindend Gezag – Timon

De training Verbindend Gezag geeft pleegouders handvatten hoe op een krachtige - en tegelijk liefdevolle - manier te blijven reageren als hun (pleeg)kind extreem agressief of juist terug getrokken gedrag vertoont.

Lees verder

Pleegouderavond Seksuele (mis)vorming, signaleren en bespreekbaar maken – Timon

Een bijeenkomst voor u als pleegouders, bedoeld om u toe te rusten in het bijdragen van een gezonde seksuele ontwikkeling van pleegkinderen, ook als die door eerdere ervaringen is beschadigd. Er zal een ervaringsdeskundige aanwezig zijn.

Lees verder

Informatieavond Pleegzorg Hilversum

Heb jij interesse om pleegouder te worden bij Youké? Bezoek dan vrijblijvend onze informatieavond. De avond is van 19.30 tot 22.00 uur in Hilversum. Graag vooraf aanmelden door het formulier op de website in te vullen.

Lees verder

TAP: Training Aspirant Pleegouders Utrecht

TAP (training aspirant pleegouders) voor mensen die graag pleegouder willen worden en al een informatiebijeenkomst hebben bijgewoond. De training bestaat uit 4 donderdagavonden in Utrecht. De thema's loyaliteit, rouw en verlies, trauma, ontwikkeling van kinderen, en hechting komen aan bod.

Lees verder