Pleegouders voor pleegouders

Youké wil beschikbaar zijn in de ondersteuning van pleegouders, maar in de praktijk blijkt dat pleegouders ook veel voor elkaar kunnen betekenen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat maar liefst 68% van de pleegouders een sterke behoefte heeft aan iemand met soortgelijke ervaringen om mee te praten. Je kunt als pleeggezinnen dus onderling een hulpbron voor elkaar zijn.

De dagelijkse praktijk leert dat pleeggezinnen elkaar niet altijd weten te vinden, laat staan dat ze weten welke andere pleeggezinnen in de woongemeente actief zijn. We zien het dan als mooi initiatief dat gemeenten een bijeenkomst organiseren om de contacten tot stand te brengen en te bespreken hoe dit ondersteund kan worden. Verder merkt Youké dat contacten tussen pleegouders tijdens trainingen, themabijeenkomsten en het pleegzorgfestival geregeld oplevert dat pleegouders in elkaar herkennen wat speelt en daarover in gesprek willen met elkaar.

Binnen Youké willen we meer aandacht aan schenken door (nog) meer te verbinden in de vorm van ‘netwerken’ en dit te ondersteunen. Pleegouders voor pleegouders betekent dat pleegouders gesteund worden in het vormen en organiseren van netwerken. Youké kan faciliteren in het ontmoeten en verbinden met elkaar.

De eerste stap in dit proces van netwerken creëren is dat we persoonlijk contact met pleeggezinnen gaan zoeken en hen de vraag stellen of ze hier interesse in hebben. We zullen aan de hand van de interesses een kerngroep vormen die na zal denken over de werkzame factoren in netwerken. Graag willen we dat pleegouders vanuit deze kerngroep mogelijkheden kunnen creëren voor andere pleegouders om elkaar te ontmoeten en ondersteunen. Hoe het vorm krijgt is aan de pleegouders.

Hulpbron bij het vormen van netwerken kan het ‘hoe boek’ zijn dat te vinden is op de site van de NVP.

https://www.denvp.nl/netwerk/tips-voor-startende-groepen

 

Deel dit bericht: